śmieci

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

24 listopada 2017 r. (piątek) od godz. 6:00 na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów pochodzących z [...]

Protokół ze spotkania dot. gospodarki odpadami w gminie Srokowo

       27 lutego 2014 r. z inicjatywy p. Sołtys Reginy Wieczorek w sali widowiskowej GOK  Srokowo odbyło się spotkanie dot. gospodarki odpadami po [...]

Kwiecień-śmiecień

Doczekaliśmy się więc spotkania w sprawie śmieci. O potrzebie jego zorganizowania niech świadczy liczne przybycie zainteresowanych. Gdyby tego dnia [...]