segregowanie

Protokół ze spotkania dot. gospodarki odpadami w gminie Srokowo

       27 lutego 2014 r. z inicjatywy p. Sołtys Reginy Wieczorek w sali widowiskowej GOK  Srokowo odbyło się spotkanie dot. gospodarki odpadami po [...]