deklaracje

Kwiecień-śmiecień

Doczekaliśmy się więc spotkania w sprawie śmieci. O potrzebie jego zorganizowania niech świadczy liczne przybycie zainteresowanych. Gdyby tego dnia [...]