Srokowo jest społecznością ludzi stawiających na twórczość i rozwój, szanujących kulturę regionu, ceniących własność, prywatność i wartości rodzinne.
Srokowo kryje w sobie ogromny potencjał ekonomiczny, intelektualny, artystyczny i duchowy. Portal srokowo-online.pl powstał po to, by w “globalnej wiosce” usłyszano o tym, co myślą i czym żyją ludzie w naszej małej ojczyźnie.

Chcemy, aby nasz portal był miejscem, gdzie wszyscy mieszkańcy Srokowa (i nie tylko Srokowa) spotkają się niczym na wirtualnym rynku. Gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, zadziwi, zaduma, kupi, sprzeda, podyskutuje.
Stowarzyszenie „Świadomie Aktywni” zostało zarejestrowane w KRS i widnieje w rejestrze organizacji pozarządowych Starosty Powiatu Kętrzyn. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań, które:
– włączają obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania ich gminy ;
– przyczyniają się do przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych i do zmiany niechętnego nastawienia wobec nich;
– służą zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym;
– mają na celu na zapewnienie powszechnego dostępu obywateli do informacji;
– służą społecznej kontroli mającej na celu zwiększenie przejrzystości w publicznym procesie decyzyjnym;
– monitorują działania władz publicznych
– budują współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną
– szerzą edukację obywatelską dzieci i młodzieży
– wspierają inicjatywy przedsiębiorczości społecznej

Dane informacyjne:
Stowarzyszenie „Świadomie Aktywni”
w Srokowie
email: srokowoonline@gmail.com
www.srokowo-online.pl
Zarząd – Agnieszka Gajowniczek, Regina Wieczorek, Milena Miernik-Połubińska, Marta Wieczorek, Barbara Budrewicz.

www.srokowo-online.pl

to Wasze miejsce w sieci.
Współtwórzcie je z nami! Dołączcie do naszego grona!

Czekamy również na wszelkie pomysły, innowacje, propozycje, uwagi, dotyczące naszego portalu. Możecie je zgłaszać na forum albo pocztą elektroniczną. Tylko dzięki Wam będzie się on rozwijał i dobrze służył naszej lokalnej społeczności ! Prosimy Was również o przekazywanie swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie informacji o istnieniu naszego portalu.