Z punktu widzenia radnej

Słów kilka od radnego po zebraniu wiejskim w Srokowie

W dniu wczorajszym t.j 19 września 2017r. odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu: 1. przekazania mieszkańcom sprawozdania sołtysa z realizacji [...]

Rozpoczęły się konsultacje dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Srokowo

Od 8 lutego 2016 r. (czyli od poniedziałku) w Urzędzie Gminy wyłożono do konsultacji społecznej projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków [...]

Srokowski standard w zimowym wydaniu

Jest zima i musi być zimno. Odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg w naszej gminie ukuli przez lata inną wersję tego kultowego zdania - jest zimo i musi [...]