Z punktu widzenia radnej

Zestawienie wykonania funduszy sołeckich w poszczególnych sołectwach – stan na koniec sierpnia 2017 r.

We wrześniu 2017 r. odbyły się we wszystkich sołectwach zebrania sołeckie, na których mieszkańcy zaplanowali wydatkowanie funduszy sołeckich na [...]

Do 8 września 2017 r. można złożyć wniosek o dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków

Mieszkańcy naszej gminy, którzy w najbliższym czasie nie mogą liczyć na przyłączenie swoich posesji  do gminnej sieci kanalizacyjnej, mają okazję [...]

Dokumenty dotyczące kontroli RIO pojawiły się na stronie internetowej naszej gminy

Na sesji w lutym br. ze strony radnych padło pytanie o wyniki kontroli, którą w II połowie 2016 r. przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w naszej [...]

Po co pytać o niewykorzystane urzędnicze urlopy?

   To już dwa lata mija, odkąd mieszkańcy gminy Srokowo wybrali nowych radnych i nowego-starego wójta. Tuż po zaprzysiężeniu, już w grudniu 2014 r. [...]

Wnioski Komisji Rewizyjnej przedstawione na czerwcowej sesji absolutoryjnej

Na czerwcowej sesji radni podjęli jednogłośnie uchwałę o udzieleniu obecnemu Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za zeszły rok. Decyzję podjęli [...]

Plaża gminna i co dalej…

Czas biegnie niepostrzeżenie, ale nieubłaganie. Styczniowa sesja zakończyła dyskusje nad kształtem budżetu gminy na 2015 r. Decyzje nie były oczywiste, [...]

W dniach 27/28 marzec 2015 w Srokowie zbierane będą śmieci wielkogabarytowe

W dn. 27 i 28 marca trwać będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów na terenie naszej gminy. Zbiórka prowadzona będzie w systemie [...]